Am Treenefeld

 

Dette boligkvarter blev i 1904 bygget af arbejdernes byggeforening Arbeiterbauverein og er i dag for størstedelens vedkommende saneret.