Borgwedel gamle ringovnsteglværk

 

Det tidligere teglværk Borgwedel ved Slien er oprettet omkring 1840. Efter 1871 blev virksomheden moderniseret som dampteglværk. Dertil kom i 1875 en ringovn med 16 brændekamre, et maskinhus og flere tørrelader.
Omkring Slien var industriel teglfremstilling et vigtigt erhverv indtil midten af det 20. århundrede. Indtil 1938 lå der inden for nutidens Kreis Schleswig-Flensburg 88 teglværker (uden teglværkerne ved Flensborg Fjord). Borgwedel udnyttede forekomsten af ler fra istiden og producerede op til 18.000 sten om dagen. Teglværket havde egen udskibningsbro til fragtskibe.
I 1956 indstillede teglværket sin virksomhed. I 2006 blev arealet med støtte fra EU-midler udpeget som Slesvig-Holstens naturoplevelsesområde nr. 50. En forening varetager på Borgwedel Kommunes vegne pleje og vedligeholdelse af arealet. Langs en rute gennem området er der placeret information om teglværkets historie. Som den sidste bevarede bygning fik den tidligere remise i 2009 nyt tag.

  • Borgwedel gamle ringovnsteglværk
    Borgwedel gamle ringovnsteglværk