Broen over Slien, Lindaunis

 

Svingbroen over Slien blev indviet den 21. december 1881. Broen er af jern og står på fire piller. Den blev hurtigt for lille til, at større skibe kunne sejle igennem, og den 17. juli 1926 blev den afløst af en klapbro med en spændvidde på 120 m. På foranledning af borgerforeningen i Süderbrarup byggede amterne Slesvig og Egernførde to tilkørselsveje, en nordfra på 500 m og en sydfra på 2 km. Selve broen blev belagt med svære planker. Fodgængere og anden vejtrafik kan passere broen ved siden af toget. Toget har altid forkørselsret, og vejtrafikken standses ved automatiske bomme. Skibe må kun sejle igennem, når der ikke kører tog. Broen har været fredet siden 1997.

  • Broen over Slien, Lindaunis
    Broen over Slien, Lindaunis