Christiansdal Vandkraftværk

 

Christiansdal Vandkraftværk blev bygget af et privat konsortium, som i 1909 havde overtaget et nedbrændt fabrikskompleks på stedet. Den gamle fabrik var den sidste af en lang række fabrikker, som siden 1772 bl.a. havde fremstillet blikvarer, soda og – fra 1870 til 1907 – cellulose. Cellulosefabriken havde op til 300 ansatte. Vandkraftværket stod færdigt i 1911 og leverede fra en enkelt turbine årligt 80.000 kilowatttimer til Haderslev Kommune. I 1917 købte kommunen værket. På grund af den forværrede brændselssituation under 1. Verdenskrig ønskede kommunen at udvide vandkraftværket. Værkets nye turbine var driftklar i 1920 og producerede frem til 1974 årligt 300.000 kilowatttimer. Værket var da så nedslidt, at en gennemgribende istandsættelse var nødvendig. Samtidig med istandsættelsen indrettedes et museum, og i 1976 blev produktionen af elektricitet genoptaget.

  • Christiansdal Vandkraftværk
    Christiansdal Vandkraftværk