Flensborg Søfartmuseum

 

Museet i det tidligere toldpakhus fra 1842/43 belyser Flensborgs udvikling som havne- og handelsby såvel som centrum for skibsbyggeri. Hovedvægten i udstillingen er lagt på sejlskibsfarten, hvalfangerskibenes grønlandfarter og farten på Vestindien. Sidstnævnte, der hænger nøje sammen med Flensborgs romproduktion, dokumenteres i en særlig afdeling, “Rum Museum” (RomMuseum). På rundgangen vises også dampskibsfartens udvikling, især udviklingen af Flensburger Schiffbaugesellschaft (FSG). Selskabet blev grundlagt i Werftstraße og er siden flyttet til byens nordlige udkant, hvor det ligger i dag.

  • Flensborg Søfartmuseum
    Flensborg Søfartmuseum