Fonden Brødrene Grams historiske arkiv og museum

 

I 1901 grundlagde Hans Gram en maskinfabrik i Vojens. I 1907 gik broderen Aage Gram ind i virksomheden og specialiserede sig i bl.a. udstyr til mejerier såsom vægte, køleapparater, pasteurer osv. I årene før 1. Verdenskrig gik man i gang med at bygge køleanlæg, men først fra midten af 1920´erne fremstillede man alle delene selv. Virksomheden havde stor succes med køleanlæg til ispinde, som blev produceret fra slutningen af 1930´erne. I 1960´erne begyndte Brdr. Gram at masseproducere køleskabe til private husholdninger, og virksomheden fik datterselskaber rundt om i Europa og USA. I 1970’erne var der 3000 ansatte og et fabriksareal i Vojens på over 100.000 m2. Produktionen af køleanlæg og kølekompressorer blev i 1995 afhændet til York International i USA. I 1999 blev aktiekapitalen afhændet til VT-Holding, som siden har afhændet de resterende dele af virksomheden, Gram Equipment, Gram Commercial og Gram Domestic. Produkterne føres videre, om end nogle produceres i udlandet.

  • Fonden Brødrene Grams historiske arkiv og museum
    Fonden Brødrene Grams historiske arkiv og museum