Nordfeld-slusen

 

Ejderen har mellem Rendsborg og Ejdermundingen på en strækning af 110 km så lidt hældning, at der ofte forekommer oversvømmelser og tidevandsbølger, der når helt ind til Rendsborg. Derfor byggede man i 1933-36 en sluse ved Nordfeld syd for byen Drage. Den deler Ejderen i en øvre del, Binneneider, på 80 km fra Rendsborg til Nordfeld og en nedre del, Tideeider, på 30 km fra Nordfeld indtil udmundingen.

  • Nordfeld-slusen
    Nordfeld-slusen