Schaumanns Klædefabrik / Slesvigske Vognsamling

 

Haderslev Klædefabrik begyndte som farveri på Haderslev Sønderbro, hvor farver Mads Schaumann nedsatte sig som selvstændig 1872. Efter flere udvidelser, som både skyldtes øget afsætning og nye produktionsformer, opførtes 1899 nye bygninger i Højgade, hvor der også indrettedes spinderi. I 1909 erhvervedes Paulsens Savværk på Simmerstedvej, hvor produktionen gik i gang året efter. Ud over at farve og spinde vævede man nu klæde, hvilket midlertidigt blev stoppet af 1. Verdenskrig.
Årene efter Genforeningen var svære, men i løbet af 1930´erne og 1940´erne opførtes en lang række bygninger. Fabrikken ophørte i 1995 og huser nu Slesvigske Vognsamling, en afdeling af Museum Sønderjylland. I vognsamlingen kan bl.a. ses en udstilling om de engang berømte vognfabrikker i Haderslev og om Schaumanns Klædefabrik.

  • Schaumanns Klædefabrik / Slesvigske Vognsamling
    Schaumanns Klædefabrik / Slesvigske Vognsamling