Skærbæk Uldspinderi

 

Uldspinderiet blev opført af farver Broder Petersen i 1889 og var i familieeje til 1985. Spinderiet blev bygget som et samlet bygningskompleks med både spinderi, farveri, væveri, butik og boliger. Alle spinderiets maskiner blev drevet af et dampkraftanlæg, hvis overskudsvarme blev anvendt i farveriet. Farveriets storhedstid lå i årene 1900-1930, hvor der var op mod 20 ansatte. En ny butik blev indrettet 1910. Sidst i 1920’erne blev farveriet og væveriet opgivet, og dampmaskinen blev afløst af en elmotor. Fra 1950’erne blev aktiviteten stadig mindre, men spinderiet var lejlighedsvis i brug lige til 1998. I 2000 blev uldspinderiet omdannet til et arbejdende museum i samarbejde med Tønder Museum og Museet på Sønderborg Slot. Foreningen Skærbæk Uldspinderis Venner varetager uldspinderiets drift, restaurering og åbent-hus-dage.

  • Skærbæk Uldspinderi
    Skærbæk Uldspinderi