Bryggeriet Fuglsang

 

I 1865 begyndte Søren Christian Fuglsang at brygge øl ved Ribe Landevej. 1878 udvidedes produktionen til også at omfatte malt, og der opførtes nye bygninger, hvoraf flere endnu er i brug. Kort efter adskillelsen af bryggeri- og maltproduktion i 1893 opførtes en række bygninger til malteriet. Virksomheden overlevede både Genforeningen og 1930´ernes krise og udvidede efterhånden produktionen. Den grå silo opførtes 1961 og den høje produktionsbygning 1988. Opførelsesåret for de mange interessante og velbevarede bygninger er angivet med årstal

  • Bryggeriet Fuglsang
    Bryggeriet Fuglsang