Steinschleuse

 

Slusebygningen Alte Steinschleuse blev opført i 1598. Schlotschleuse blev opført i 1877 som udløb for åen Schlote i Ejderen. Slusen blev i 1912-15 bygget om til en pumpestation og fik navnet Steinschleuse. Den havde en dampdreven pumpe med 400 hk, som i 1938 blev erstattet af en elektrisk pumpe. Siden 1986 blev der arbejdet med to dykpumper, hver med en pumpeeffekt på 3 m3 i sekundet, for at afvande åen Alte Sorge. Vandet blev først pumpet over i åen Große Schlote og derfra ledt ud i den højere beliggende Ejder. Til anlægget hører et lille hus med sidebygninger til opsynsmanden. Anlægget er et tidligt eksempel på maskinel vandregulering og blev fredet i 1995. Den fungerer i dag ikke længere som sluse.

  • Steinschleuse
    Steinschleuse