Vidåslusen

 

Det fremskudte dige og den tre-kamrede sluse blev påbegyndt i 1979. For projekteringen stod COWI, og entreprenørfirmaet Wejse, Esbjerg, byggede slusen. Den direkte foranledning til byggeriet var to stormfloder i januar 1976, der nær havde ødelagt diget ved Højer. Forberedelserne til et fremskudt dige var dog allerede blevet begyndt i 1950’erne under indtryk af stormflodskatastrofen i Holland i 1953. Dige og sluse stod færdigt 1981. I den nye Margrethekog er siden oprettet en saltvandssø af hensyn til fuglelivet.

  • Vidåslusen
    Vidåslusen