Wolfgang Petersens støberi og maskinfabrik

 

I 1847 grundlagde Wolfgang Petersen et støberi med adgang til Møllestrømmen. Wolfgang Petersen var udlært guld- og sølvsmed, men blev nu jernstøber. Det endnu bevarede forhus opførtes 1851 omtrent samtidig med, at man begyndte at fremstille forskellige maskiner. I begyndelsen af 1860´erne benyttede man adgangen til Møllestrømmen til at bygge tre jernskrogede dampskibe. P.J. Petersen købte fabrikken i 1880 og 1913 indstilledes produktionen.

  • Wolfgang Petersens støberi og maskinfabrik
    Wolfgang Petersens støberi og maskinfabrik